Договір публічної оферти

 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

(публічна оферта)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України наведений нижче текст є публічним договором-офертою (далі Договір) між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ МАЛИШЕВИМ ДМИТРОМ ЄВГЕНОВИЧЕМ, (Далі Виконавець) яке діє через сайт, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://yourday.in.ua та Користувачами такого сайту (далі Користувач) про надання послуг на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Всі користувачі Веб-сайту https://yourday.in.ua можуть отримати доступ до Договору (оферти) в будь-який момент, натиснувши на посилання «Публічна оферта» на Веб-сайті.

1.3. Цим Договором Сторони підтверджують досягнення повної згоди між ними щодо правил, термінів, обмежень та інших умов співпраці, викладених в даному Договорі.

1.4. Даний договір з моменту його укладення припиняє гарантії, пакти і будь-які інші домовленості (в письмовій та усній формі) між Сторонами і має обов'язкову силу для Сторін.

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції, Користувач підтверджує наступне:

- Він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

- Станом на день замовлення йому виповнилось повних 18 років;

- Надана Виконавцю інформація під час замовлення послуг є правильною та актуальною;

- Користувач сайту дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ.

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Особистий кабінет» – інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною Веб-сайту, за допомогою якої Користувач має можливість замовити Послуги, змінити умови надання Послуг, оплатити Послуги в порядку, передбаченому правилами надання відповідної послуги. В особистому кабінеті зберігається інформація про Користувача та про замовлені ним послуги.

«Веб-сайт» - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://yourday.in.ua, а також всі піддомени, які відносяться до даної адреси та використовуються Виконавцем для надання послуг, відповідно до умов даного договору.

«Виконавець» - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛИШЕВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ.

«Користувач сайту» - будь-яка дієздатна фізична особа, яка має намір отримати послуги, що надаються Виконавцем відповідно до умов даного Договору.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов даного Договору.

 «Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Виконавця заявка Користувача на отримання послуг, що надаються Виконавцем відповідно до умов даного Договору.

«Послуги» - перелік дій, які вчиняються Виконавцем за рахунок Користувача з переліку послуг, які доступні до замовлення Користувачем на Веб-сайті https://yourday.in.ua.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов даного Договору.

«Платіжна система» – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Виконавцем забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжної картки Користувача за Послуги.

«Третя особа» - суб’єкт господарювання з яким Виконавець має договірні відносини щодо співпраці, та який може за дорученням Виконавця надавати частково або в повній мірі послуги, які розміщені на Веб-сайті.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. За цим договором Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, які визначені в п. 3.2. даної оферти, а Користувач зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги

3.2. Виконавець відповідно до цього Договору може надавати Користувачу наступні види послуг:

3.2.1. Надання доступу до інформації, яка відображена на сайті на безкоштовній основі, з можливістю перегляду, цитування не більше 50% від обсягу оригінального матеріалу з обов'язковим зазначенням посилання на джерело до або після цитати.

3.2.2. Виготовлення на замовлення Користувача музичного привітання, відео привітання (професійне слайд шоу, кліп з фотографії, музичний кліп з привітанням).

3.2.3. Трансляція визначеного користувачем музичного привітання або відеопривітання в ефірі телеканалу «8 CHANNEL» в проекті «Твій День».

3.3. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Користувача в процесі виконання цього Договору.

3.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання замовлення Користувача.

3.5. Інформація про Послуги, яка відображена на Веб-сайті може містити неповні відомості, точна інформація може бути отримана Користувачем Веб-сайту шляхом уточнення умов у відповідного менеджера Виконавця за телефонами, вказаними у відповідному розділі Веб-сайту.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.1. Для оформлення замовлення Користувачеві потрібно заповнити форму замовлення, яка доступна у відповідному розділі Веб-сайту.

4.2. Користувач може оформити замовлення відповідної послуги щодня з 10:00 год. до 18:00 год.

4.3. У випадку оформлення Користувачем замовлення поза часом, вказаним у п. 4.2. даного Договору, таке замовлення буде розглянуто Виконавцем з 10:00 год. наступного дня.

4.4. Замовити послугу можна не раніше ніж за один день до дати виходу музичного привітання в ефір.

4.5. Належне виконання замовлення Виконавцем можливе лише за умови надання Користувачем належної та достовірної інформації, шляхом заповнення відповідної форми, яка наявна на Веб-сайті.

4.6. У разі замовлення привітання з власним текстом, кількість символів в такому привітанні не може перевищувати 300 символів. Текст привітання не може містити ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в т.ч. расистського і релігійного спрямування; заклики до насильства і протиправних дій; дискримінацію за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками, несанкціоновану рекламу, інформацію та матеріали, що негативно впливають на імідж сайту, інформацію, що містить погрози і образи, інформацію що дискредитує або може дискредитувати інших осіб, а також будь-яких матеріалів, що порушують законодавство і авторське право.

4.7. У випадку замовлення привітання з власним фото такі зображення повинні відповідати форматам: jpeg, jpg, png, та мати розмір не менше ніж 500х500 пікселів, розмір самого файлу має бути не більше ніж 3 МБ. На доданих до замовлення зображення не повинно бути оголених людей, зображень, які містять заклики до насильства і протиправних дій, містять дискримінацію за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками, містять несанкціоновану рекламу, негативно впливають на імідж сайту.

4.8. Виконавець залишає за собою право на редагування текстових та фото привітань в разі їх невідповідності вимогам визначеним в п. 4.6., 4.7. даного Договору. У разі незгоди Користувача з внесеними Виконавцем змінами до текстових або фото привітань, Виконавець має право відмовити у наданні таких послуг.

4.9. Користувач несе повну відповідальність за те, що будь-який матеріал, який ним надається для виконання замовлення включаючи, але не обмежуючись, текстами, фотографіями та аудіо записами, не порушує авторські права, торгові марки, комерційну таємницю або будь-які інші особисті або майнові права будь-якої особи.

4.10. Користувач має підтвердити здійснення оплати за послугу шляхом направлення Виконавцю документа, що підтверджує факт оплати такої послуги (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.). Направлення відповідного документу здійснюється Користувачем на електронну адресу Виконавця, яка зазначена у відповідному розділі Веб-сайту.

4.11. Виконавець повідомляє Користувача про час виходу в ефір телеканалу «8 CHANNEL» привітання після виконання останнім умов п. 4.10. даного Договору.

 

5. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. Моментом укладення даного Договору є момент оформлення замовлення Користувачем.

5.2. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами даного Договору, Виконавець не зобов’язаний інформувати Користувача про наявність даного Договору.

5.3. Користувач оформлює замовлення шляхом заповнення відповідної форми і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

5.4. Цей Договір укладається шляхом прийняття умов даного Договору. Відсутність підписаного між сторонами примірника Договору на паперовому носії, з проставленням підписів і печаток сторін, не є підставою вважати цей Договір неукладеним.

5.5. Виконавець оформлює Договір на паперовому носії лише у разі письмової вимоги Користувача.

 

6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Ціни на Послуги зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця. Всі ціни на Послуги відображені в національній валюті України (гривня) з урахуванням ПДВ.

6.2. Вартість Послуги на Веб-сайті може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

6.3. У разі неправильного зазначення Вартості замовленої Користувачем Послуги, Виконавець інформує про це Користувача шляхом направлення на його електронні адресу повідомлення  про підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При відсутності відповіді протягом 24 годин на таке повідомлення від Користувача, дане Замовлення вважається анульованим та сплачені грошові кошти не повертаються. В разі підтвердження Користувачем анулювання замовлення за 24 години до трансляції, здійснена Користувачем оплата повертається в порядку, передбаченому п.7.3 цього Договору.

6.4. Загальна ціна Замовлення не може бути змінена після підтвердження Замовлення Виконавцем, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Користувач здійснює оплату замовлених ним послуг безготівково, за допомогою платіжної картки Visa або Mastercard безпосередньо на Веб-сайті Виконавця.

6.6. При оплаті послуг онлайн, Користувач перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де він має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.

6.7. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на Веб-сайті Виконавця.

6.8. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Виконавець залишає за собою право ненадання замовлених Користувачем послуг, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

6.9. Послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати Виконавцем. До моменту отримання оплати Виконавець не має ніяких зобов’язань перед Користувачем щодо замовлених ним Послуг.

6.10. При безготівковій формі оплати обов'язок Користувача по сплаті вартості послуг вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.11. При безготівковій формі розрахунку Користувач зобов'язаний  підтвердити здійснення оплати за послугу в порядку визначеному п. 4.10 даного Договору.

6.12. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.

 

7.  УМОВИ ТА  ПОРЯДОК  ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

7.1. Оплата здійснена в порядку, передбаченому цим договором, повертається Користувачу в наступних випадках:

7.1.1. Відмова користувача від отримання послуг за 24 години до трансляції незалежно від причин такої відмови;

7.1.2. Ненадання послуг або несвоєчасне надання послуг  Виконавцем за будь-яких причин: відсутність технічної можливості, несвоєчасне отримання грошових коштів на банківський рахунок Виконавця та інших причин, які не пов’язані з порушенням  Користувачем умов цього Договору.

7.2. В разі наявності підстав для повернення коштів, передбачених п.7.1 цього Договору, грошові кошти сплачені Користувачем повертаються  на картковий рахунок, з якого була здійснена оплата.

7.3. Для повернення оплати Користувачу  необхідно виконати наступні дії:

7.3.1         заповнити к Особистому кабінеті реквізити банківської  карти, з якої була здійснена оплата за послуги;

7.3.2         вказати причину для повернення, що відповідає умовам цього Договору;

7.3.3        додати  електронну  копію документу (або скан паперової копії документу), що посвідчує особу Користувача;

7.3.4        додати електронну копію документу (або скан паперової копії документу), що підтверджує оплату за послуги: чеку, квитанції або електронного документу.

7.4.  Строк повернення коштів складає сім робочих днів з дати виконання Користувачем всіх умов, необхідних для повернення коштів.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за затримку повернення коштів, пов’язаних з обробкою платежу банком Користувача.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

8.1. Виконавець зобов’язаний:

8.1.1. Якісно, своєчасно та у повному обсязі надавати Користувачу Послуги, передбачені цим Договором;

8.1.2. Надавати Користувачу інформацію про послуги, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту;

8.1.3. Повідомляти Користувача про всі обставини, які можуть негативно впливати на якість Послуг;

8.1.4. Надати доступ Користувачу до особистого кабінету, у випадку вчинення останнім дій щодо реєстрації на Веб-сайті.

8.1.5. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією щодо Послуг, які ним надаються.

8.1.6. Здійснювати захист інформації щодо наданих Користувачем персональних даних та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

8.1.7. Здійснювати консультаційну та технічну підтримку Користувача.

8.1.8. Розміщувати на Веб-сайті актуальну інформацію про Послуги та їхню вартість;

8.1.9. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цим Договором;

8.2. Виконавець має право:

8.2.1. Вимагати від Користувача оплатити Послуги, які надаються Виконавцем відповідно до умов даного Договору.

8.2.2. Припинити або частково обмежити доступ Користувачу до Особистого кабінету, його окремих частин або функціональних можливостей у разі порушення ним положень цього Договору. Виконавець не несе відповідальність за можливі наслідки такого припинення або обмеження доступу користувача у разі невиконання ним умов цього Договору.

8.2.3. Запитувати у Користувача необхідну інформацію для здійснення підтримки особистого кабінету;

8.2.4. Самостійно змінювати та/або покращувати інтерфейс та/або систему Веб-сайту та/або особистого кабінету.

8.2.5. Передати свої права і обов'язки по виконанню даного Договору третім особам;

8.2.6. Повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку порушення Користувачем умов цього Договору;

8.2.7. Відмовитися від виконання укладеного Договору у випадку виявлення факту надання Користувачем недостовірної інформації; не здійснення Користувачем оплати послуг; та/або допущення інших недобросовісних дій, які можуть мати наслідком ускладнення для Виконавця або неможливість виконання цього Договору.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

9.1. Користувач зобов’язаний:

9.1.1. Вчасно та у повному обсязі здійснювати оплату вартості замовлених ним Послуг у порядку, передбаченому цим Договором;

9.1.2. Використовувати особистий кабінет відповідно до вимог цього Договору;

9.1.3.  Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи через Особистий кабінет. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це Виконавця електронною поштою та/або телефоном не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр;

9.1.4. Надати Виконавцю достовірну інформацію, необхідну для належного виконання даного Договору;

9.1.5. Ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена у цьому Договорі та на Веб-сайті Виконавця, уважно прочитати умови надання послуг,  строк та  порядок оформлення замовлення, умови повернення оплати;

9.1.6. Добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства;

9.1.7. Виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

9.2. Користувач має право:

9.2.1. Вимагати від Виконавця якісного та повного виконання замовлених Користувачем послуг;

9.2.2. Використовувати особистий кабінет та/або Веб-сайт відповідно до умов даного Договору;

9.2.3. Звертатися до Виконавця за консультаційною та технічною підтримкою;

9.2.4. Здійснювати через особистий кабінет замовлення послуг у Виконавця;

9.2.5. Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору;

9.2.6. Вимагати від Виконавця надання всієї необхідної інформації відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;

9.2.7. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Користувач, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

10.3. Користувач самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Користувачем.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за способи і результати використання Користувачем інформації, отриманої в ході перегляду Веб-сайту.

10.5. Виконавець не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Веб-сайті Виконавця або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Веб-сайту Виконавця.

10.6. Виконавець не несе відповідальності, якщо очікування Користувача про наповнення Веб-сайту та/або Послуги виявилися не виправдані.

10.7. Виконавець не надає гарантій безперебійної роботи Веб-сайту і дотримання будь-яких термінів відновлення працездатності Веб-сайту в разі перерв у роботі з причин збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

10.8. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі сторони Користувача щодо виконання Договору обмежується сукупною вартістю Замовлення.

10.9. Сторони несуть іншу відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, пандемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю) та інше.

11.2. У випадку настання обставин визначених п.11.1. даного Договору, виконання зобов'язань за цим договором відкладається на час дії таких обставин непереборної сили та їх наслідків.

11.3. На час дії обставин визначених п.11.1. даного Договору сторони не мають взаємних претензій один до одного і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

12.1. При акцепті даної оферти Користувач надає свою згоду на збір і обробку його персональних даних, відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Користувача обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. Дані, які надає Користувач під час оформлення Замовлення будуть використовуватися для: обробки інформації, отримання інформації про Користувача, надання додаткової інформації про Послуги Користувачу, аналізу ринкових побажань з метою оптимізації асортименту послуг, відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, за допомогою мобільного зв'язку) рекламних пропозицій, інформації про акції, спеціальні пропозиції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Виконавця або його партнерів, в інших комерційних цілях.

12.3. Власником персональних даних є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛИШЕВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ.

12.4. Виконавець гарантує конфіденційність і захист персональних даних Користувачів.

12.5. Користувач дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: включати персональні дані до бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності).

12.6. Виконавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані третій стороні (крім передачі даних комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, в тому числі операторам мобільного зв'язку, службам поштового зв'язку або кур'єрської доставки, контакт-центрам, рекламним агентствам, а також на запит компетентних органів державної влади у встановлених законом порядку).

12.7. Виконавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Користувачів; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних користувачів третіми особами; виключити доступ до персональних даних Користувачів, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання умов даного договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.8. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації за допомогою повідомлення на електронну пошту Виконавця.

12.9. Користувач має право запросити інформацію про те, обробляються чи його дані Виконавцем. Виконавець надає таку відповідь протягом 30 календарних днів.

12.10. Персональні данні, зібрані відповідно до даного договору, видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

12.11. Користувач має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються Виконавцем.

12.12. Вимога про видалення або доступ до особистих даних має бути вчинена Користувачем шляхом направлення листа на електронну пошту Виконавця, або шляхом направлення листа за місцезнаходженням Виконавця.

12.13. Виконавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем, попередньо повідомивши Користувача про такий запис. При цьому Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання умов даного договору.

 

13. ІНШІ УМОВИ.

13.1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов даної оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Користувач зобов'язується сумлінно їх виконувати.

13.4. Усі спори та розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Користувача.

13.5. Виконавець після отримання від Користувача заяви (претензії), зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) календарних днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Користувачу мотивовану відмову.

13.6. В разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Користувач  має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.

13.7. Використання ресурсу Веб-сайту Виконавця для попереднього перегляду Послуг є безкоштовним.

13.8. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в даному договорі та/або зазначеними у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця.

13.9. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Веб-сайті є власністю Виконавця.

13.10. Всі права інтелектуальної власності на музичні твори, кліпи, відеокліпи  належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРС МАГНА ПРОДАКШН» та його ліцензіарам.

13.11. Веб-сайт Виконавця і надані сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Виконавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів або без такого.

13.12. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

13.13. Всі питання, неврегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

 

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛИШЕВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ

РНОКПП: 2769310752

місце знаходження: Україна, 08720, Київська обл., Обухівський р-н, місто Українка, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 1, квартира 143

електронна пошта: info@yourday.in.ua